מפגש גוף נפש

בעזרת שיטת אלכסנדר שמטפחת יציבה נכונה מבקש להנחיל
אפשרות "לבנות עמוד שידרה" – פיזי , מנטלי וכלכלי.

במספר מפגשים בסטודיו שלי
ננסה ליצור אפשרות ליצור –
לבטא דרך אמנות את עצמנו.
כתיבה, שירה, משחק וציור.